Wicked problems

Almost every organization has them: “wicked problems”. Complex multidisciplinary issues that seem unsolvable. Certainly in these times the challenges are countless – from sustainability and disruption to strategy and operation. And then you also want to anticipate all the newly created possibilities?!

This confronts many leaders with difficult tasks. How do you plot the course in a world that is constantly changing? How do you manage the ultimate flexible organization? How do you create a culture in which people can take responsibility? This requires a new way of looking and thinking, in order to be successful in the future.

In this new podcast series, journalist Marijke Roskam and “Mr. Unconventional” Arjan Postma in search of more leeway and more opportunities for people and organization.

To the podcasts

‘Wicked Sessions’ 7: De som der delen

16 april 2021
50:13 min

In het systeem denken gaan wij ervan uit dat alles met alles verbonden is.. We zoeken naar het verborgen ontwerp achter onze organisatie, onze samenwerking, onze diensten. Zodra we die talloze verbanden en alles onderdelen langzaam in kaart hebben gebracht volgen we de als een detective deze lijntjes op zoek naar de patronen die dit hele systeem in werking brengen. Want weet je zo’n partroon bij de kladden te grijpen dan zullen transities en interventies zoveel meer effect hebben.

Het gaat dus om een wijdere blik innemen oma uiteindelijk makkelijker de kern te vinden. Deze zevende aflevering besluit en verbind daarmee de eerste zes perspectieven. En zoals het echte systeem-denken betaamt gaat het hier vooral om de som der delen.

Elon Musk zijn hele aanpak staat of valt met dit soort 1st principle denken. En als jij ooit je sleutels of telefoon bent kwijtgeweest dan herken je vast veel in deze structurele aanpak. In deze aflevering proberen journalist Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma dat systeemdenken meer handen en voeten te geven. Wat kan ik ermee? Hoe kan ik het leren? Zoals een bekend voetballer al zei ‘ je ziet het pas als je het doorhebt’. Dat gaat hier zeker op, maar zodra je het ziet lijkt het soms kinderlijk eenvoudig én profijtelijk.

Luister via iTunes

Luister via Spotify

‘Wicked Sessions’ 6: Ontwerpend onderzoekend ondernemend organiseren

16 april 2021
50:13 min

Wanneer je de spreekwoordelijke brug moet bouwen terwijl je erover heen loopt, dan is de Design mindset én toolset echt een uitkomst. De ontwerpende mentaliteit helpt om snel en iteratief met elkaar uit te vinden wat werkt. Niet alleen voor jou als organisatie maar vooral voor de gebruiker. Designers denken namelijk voortdurend vanuit het handelingen perspectief van de klant. De onderzoeksvraag is telkens: Hoe zouden vorm, functie én betekenis voor die klant in die situatie écht relevant kunnen zijn?

Een Design manier van denken en doen gaat dus niet over mooie spullen maken, maar vooral over een ontwerpende, onderzoekende en ondernemende vorm van organiseren. Journalist Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma schetsen samen de tal van toepassingsmogelijkheden van Design Thinking voor organisaties. Of het nu om producten, services of ervaringen gaat. Zelf meetings blijken beter te worden met zo’n ontwerpende blik.

Luister via iTunes

Luister via Spotify

‘Wicked Sessions’ 5: Always be learning

9 april 2021
53:29 min

Leren is hét kernvermogen van iedere organisatie.  Leren brengt groei en ontwikkeling . Actief en continu leren hebben wij het dan over.  Niet altijd makkelijk. Het gaat gepaard met ‘nog niet weten’ en daagt uit verder te gaan dan tot nu toe bekend terrein was.

Door zo’n oncomfortabele situatie worden wij intrinsiek uitgedaagd  met al onze knowhow en skills een oplossing te vinden. Wanneer die skills en uitdaging matchen ontstaat de zogeheten flow. Een peak-performance modus waarin wij als individuen en teams echt tot ons recht komen. Dan leren we in die ervaring en doen we nieuwe inzichten op. De snelheid waarmee we die kunnen delen – binnen en buiten onze organisatie – dat is de graadmeter van ons toekomstig succes.

Journalist Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma gaan op onderzoek hoe leren zoveel meer is dan ‘uit je hoofd weten’ of stilzitten in een klas. In welk team zou jij bijvoorbeeld investeren, het team met het beste idee of het team dat het snelste ‘leert’ van wat ze doen?

Luister via iTunes

Luister via Spotify

‘Wicked Sessions’ 4: Wat is de impact van purpose?

2 april 2021
48:52 min

De netwerk- of platformorganisatie brengt ons op de drempel van een nieuwe realiteit. Een omgeving waarin het meer dan ooit gaat om medewerkers , die veel dichter op onze waardecreatie staan dan de collega’s in de boardroom. De aandacht van je klant houd je één swipe vast, de concurrentie is één klik van je weg. Hoe zorg je ervoor dat die medewerkers betrokken, verbonden en verantwoordelijk kunnen zijn om op dat moment het verschil te maken?

Dat is de cruciale rol van een goed doorleefde purpose. Waar tot voor kort profit leidend was, draait het steeds vaker om value, waarde, positieve impact. Voor een economische én maatschappelijke bijdrage. In deze podcast verkennen journaliste Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma hoe Purpose leidt tot gezonde groei én succes.

Luister via iTunes

Luister via Spotify

‘Wicked Sessions’ 3: Strategie als ervaring

27 maart 2021
41:09 min

Strategie is essentieel voor elke organisatie. Het zou het hart en de ziel moeten zijn; het geeft ons allemaal energie, richting en doel. De praktijkervaring leert anders: vaak is ‘strategie’ een stroef proces dat eindigt in een omslachtig document. Cijfermatig goed onderbouwt maar het ontbeert beleving en vooral verbinding. Daarmee missen organisaties letterlijk kansen! Hoe maak je van strategie iets dat dagelijks leeft in de hele organisatie, op één A4, in een heldere narratief, dat houvast geeft en ruimte schept. Dat is een essentiële stap in de transitie van de ‘pyramide’ organisatie naar het ‘pannenkoek’ model.

In deze podcast verkennen journaliste Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma hoe de beleving van het strategie proces één van de meest verbindende activiteiten kan zijn in jouw organisatie.

Luister via iTunes

Luister via Spotify

‘Wicked Sessions’ 2: Toolculture, een paard van Troje?

25 maart 2021
40:00 min

Archeologen duiden al sinds mensenheugenis menselijk gedrag aan de opgegraven gereedschappen. Vroeger waren dat bijlen en speren, tegenwoordig mail, WhatsApp, Teams en Slack. Maar elk gereedschap beïnvloedt – vaak ongemerkt – ook ons gedrag en onze organisatiecultuur. Het verbetert ons functioneren én beperkt tegelijkertijd ook onze mogelijkheden. Als een Paard van Troje. In deze aflevering leer je bewuster profiteren van de invloed van tools op jouw organisatie – en op jouw leven!

In deze podcast verkennen journaliste Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma hoe tools, vaak onbewust, hét handvat zijn op je organisatie cultuur.

Luister via iTunes

Luister via Spotify

‘Wicked Sessions’ 1: Future proof of future ready?

19 februari 2021
29:53 min

Veel organisaties willen ‘Future Proof’ zijn. Letterlijk is dat: bestand tegen de toekomst. Maar hoe kun je bestand zijn tegen zoiets volatiels en onvoorspelbaars? Mis je dan niet alle mooie nieuwe mogelijkheden? En wat is ‘de toekomst’ eigenlijk? Journalist Marijke Roskam en ‘Mr. Unconventional’ Arjan Postma duiken erin.

Luister via iTunes

Luister via Spotify

Our expert: Arjan Postma

Arjan Postma

Arjan zijn onconventionele manier van denken creëert direct nieuwe ruimte. Vakkundig combineert hij zijn ervaringen met een breed scala aan organisaties.

​Beter anticiperen op toekomstige kansen begint bij het nemen van meer wijze besluiten. De kwaliteit van keuzes is rechtsreeks afhankelijk van hoeveel (onconventionele) alternatieven meegenomen worden in de besluitvorming. Die mogelijke alternatieven weet Arjan steevast boven water te halen door voortdurend op zoek te gaan naar de onderliggende principes en patronen. Dat geeft ruimte én houvast!

Contact: arjan.postma@connecting.works

Let’s work together

Need to get in touch with the team? Events, partnerships and kind words: We’re all ears!
Please feel free to drop us a line.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.