Wat als de economie eind 2020 nog op slot zit? Frank Verbeek van Improved Corporate Finance deelt zijn visie.

Geen enkel bedrijf maakt alleen maar een groeiende economie mee. Sommige crises zien we aankomen. Anderen zien we wel maar daar reageren we te passief, te traag en te voorzichtig op. COVID 19 komt echt niet uit de lucht vallen! En juist omdat we niet voldoende snel en accuraat reageren gaan er duizenden bedrijven failliet. We zitten dus nu middenin een periode waarin we extreem accuraat moeten acteren. Continuïteit van alle bedrijven is geen optie. Redden wat er te redden valt is ook geen strategie. Het gaat er nu om de economie in te richten voor een nieuwe fase. Met nieuwe kansen en nieuwe bedreigingen.

De kwetsbaarheid op wereldwijde schaal is inmiddels keihard aangetoond. En ook nu weer is de echte vraag en opdracht; wat gaan we leren van deze crisis? The Economist schrijft: Covid-19 is forcing businesses to change. Doorgaan zoals we deden is geen optie. In the long run companies will have to master a new environment. The crisis and the response to it are accelerating three trends: 1) an energising adoption of new technologies,2) an inevitable retreat from freewheeling global supply chains and 3)a worrying rise in well-connected oligopolies.

Wat zou de overheid moeten doen? Gericht ondersteunen om de kritische infrastructuur overeind te houden en geselecteerde segmenten en bedrijven stimuleren de nieuwe wereld snel eigen te maken. Niet de geldkraan opendraaien waar iedereen net niet voldoende van kan krijgen, maar beleid richten op de sectoren waarin en waarmee we weer langdurige economische groei gaan realiseren.

Wat kunnen ondernemers doen? Om te beginnen aantonen waarom zij in de post-COVID periode niet slechts levensvatbaar zijn maar weer langdurige groei zullen gaan laten zien. Visie, Strategie, Beleid, Operational Excellence, Human Capital gereed hebben. Bedrijven die geen overtuigend groeipad laten zien zullen aansluiting zoeken, want voor elke asset is een prijs en een tijd. Daar gaan wij als adviseur een rol in spelen. We begrijpen technologie, innovatie, value drivers en de dynamiek van consolidatie erg goed. Elke situatie biedt kansen. Het ‘nieuwe normaal’ zal o.a. betekenen: nog meer nadruk op preventie in de gezondheidszorg, nog meer digitalisering en nog meer op use your own device in het kader ‘Social Distancing Tech’, meer aandacht voor verkleining van afhankelijkheid: van een open economie naar een “sterker Nederland/Europa”.

Institutions reinventing themselves to make the most of better insight and foresight, will disproportionally succeed. Clearly, the online world of contactless commerce could be bolstered reshaping consumer behavior forever. Other effects prove even more significant as the pursuit of efficiency gives way to the requirement of resilience—the end of supply-chain globalization, if production and sourcing move closer to the end user.

  • Long-term changes are likely.
  • Will consumers BtB and BtC stay online?
  • Renewed commitment to health and wellness?
  • How will supply chains operate and with what new safeguards?
  • Will travel patterns change in a way that affects the business?
  • What will be the future role of physical events, other traditional forms of marketing and promotions?
  • Demand for more comprehensive health care systems and insurance seems are likely, health insurance costs will change with impact.
  • Entrepreneurs – and corporate intrapreneurs – are ready to build great business ideas in capital -efficient ways. “If you don’t build it, a disrupter will”.

We zullen dus korte en langere termijn cycli zien vervlechten. Op korte termijn kansrijke ondernemingen die liquiditeit issues niet gaan overwinnen onderbrengen bij sterkere concullega’s, kansrijke ondernemingen die wel brugfinanciering kunnen ophalen begeleiden naar het nieuwe normaal en ondernemingen die al gereed zijn voor de post-COVID situatie begeleiden in het realiseren van hun enorme groeikansen. Filosofisch gezien; Omstandigheden maken niet wie je bent. Ondernemers blijven ondernemers.