Vaccineren in de wijk concept

Door Jannie van Andel en Edwin Wenink
Covid-19 Vaccineren in de wijk concept

Jannie van Andel en Edwin Wenink zijn professionals in het oplossen van logistieke vraagstukken.

Zij zijn van mening dat de vaccinatielogistiek, in deze ingewikkelde Covid-19 tijd, roept om een creatieve, goed hanteerbare oplossing met een laag risico op besmettingen, voor zowel de mensen die gevaccineerd worden en voor degenen die het vaccin toedienen. De oplossing van deze crisis en van de vaccinatiecampagne zit niet alleen aan de medische kant maar zeker ook aan de tactische en operationele logistieke kant.

Het vaccineren in de wijk concept

Van Andel en Wenink hebben nagedacht over efficiency, snelheid en veiligheid in het vaccinatieproces en vertaalden dit naar het wijkconcept waarbij, vanuit stadsbussen, gevaccineerd gaat worden in de vertrouwde leefomgeving. Hierdoor kan de bevolking sneller dan met de huidige strategie gevaccineerd worden.

Zeker in de lockdown van nu, waarin de overheid personen ontraadt zich te verplaatsen (“blijf zoveel mogelijk thuis”), is het bijzonder dat mensen naar grote centrale locaties moeten komen voor het vaccin tegen Covid 19. Juist om die risicovolle stromen tegen te gaan, maar er tegelijkertijd toch voor te zorgen dat iedereen die het vaccin wil dat ook zo snel mogelijk toegediend krijgt, is het veel beter om met een flexibele oplossing in de wijk de mensen in hun vertrouwde omgeving te vaccineren.

Het vaccineren in de wijk concept is een makkelijk schaalbaar concept dat veel minder investering vraagt dan het organiseren van vaccinatie op centrale locaties. Locaties vragen immers een hoge investering, veel voorbereiding en belangrijk: zij zijn statisch en niet wendbaar.

Binnen het concept is een sleutelrol weggelegd voor de huisartsen en hun medische medewerkers in combinatie met een team van logistieke professionals (voor de niet medische handelingen) die telkens op een andere locatie ondersteuning bieden bij een campagne. Uitgangspunt is dat de organisatie bij lokale huisartsen ligt, omdat zij ook lokaal georganiseerd zijn. Deze logistieke teams zijn aanwezig bij iedere campagne en hun taak is tweeledig:

  1. Verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van vaccins bij alle campagnes. Door deze teams integraal verantwoordelijk te maken voor de cold chain (het doorlopende systeem van koeling bij het transport van vaccins) ondersteuning van campagnes van meerdere huisartsen kunnen vaccinverliezen, door in efficiency, tot een minimum beperkt worden.
  2. Op verzoek van de huisartsen ondersteunen zij het regelen van de toestroom en doorstroom van mensen bij campagnes. Waar nodig coördineren zij de inzet van extra personeel ter ondersteuning van huisartsen in hun taak.

Logistieke bouwstenen

Deze crisis heeft dringend praktische innovatie nodig. In het vaccineren in de wijk concept zijn alle benodigde ingrediënten zoals vervoersmiddelen, concepten en modellen als logistieke bouwstenen bij elkaar gebracht. Het concept is opgezet vanuit de inzet van logistieke bouwstenen omdat dit het proces maximaal wendbaar maakt. Het organiseren per leeftijdscategorie en risicoprofiel biedt voordelen omdat mensen weten wat er moet gebeuren maar ook operationeel denken zoals bijvoorbeeld de inzet van vrachtauto’s, bussen, etc.

Van Andel en Wenink denken vanuit ‘legosteentjes’. Hierdoor zijn alle componenten makkelijk te koppelen. Centrale planning en begeleiding is hierbij wel noodzakelijk.

Covid-19 Vaccine

Urgentie

De ambitie van Van Andel en Wenink is om vanuit maatschappelijk belang en duurzaamheid dit logistieke concept zoveel mogelijk in de steigers te zetten om zo waste van vaccins, tijd, assets, inzet van mensen en middelen te voorkomen. Van Andel en Wenink zijn pleitbezorgers van het idee gebruik te maken van bestaande (lokale) oplossingen, kennis, competenties en netwerken. Met gebruik van de building blocks kun je in planning en volgorde variëren. Van Andel en Wenink werken vanuit het besef dat er een burning platform is waar logistieke oplossingen kunnen helpen het proces te versnellen.

Het concept

Dit concept moet gezien worden als een visiedocument en een primair gedreven logistiek concept. Dit document is door Van Andel en Wenink opgesteld in samenwerking met het European Supply Chain Forum, vanuit hun logistieke professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze experts:
Jannie van Andel en Edwin Wenink

Jannie van Andel
Edwin Wenink

Jannie van Andel en Edwin Wenink zijn professionals in het oplossen van logistieke vraagstukken.

Zij zijn van mening dat de vaccinatielogistiek, in deze ingewikkelde Covid-19 tijd, roept om een creatieve, goed hanteerbare oplossing met een laag risico op besmettingen, voor zowel de mensen die gevaccineerd worden en voor degenen die het vaccin toedienen. De oplossing van deze crisis en van de vaccinatiecampagne zit niet alleen aan de medische kant maar zeker ook aan de tactische en operationele logistieke kant.

Contact: jannie.van.andel@connecting.works
Contact: edwin.wenink@connecting.works

Let’s work together

Need to get in touch with the team? Events, partnerships and kind words: We’re all ears! Please feel free to drop us a line or even give us a call on +31 (0)6 5368 5350.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.